Adobo sa Asin (Rekado asin Rekwerdo)

28/09/2019Virgie

Kun yaon ngunyan si Mamá, hahaputon ko sya kun pàno karkuluhon an budbod na pagkamuot. Ipapadikta ko an mga salak, an mga rekado, asin an mga paagi nya sa pagluto. Papaisturyahon ko giraray sya kan mga usipon nya manungod sa kakànon kaidtong aki pa sya. Dawa mayong naisurat, dai naparà an mga resipe nya. Nakasaray an mga ini sa rekwerdo kan mga aki nya, mga makuapo, paryentes, mga amiga asin amigo. Nakatadom an mga letra kaini sa sakuyang puso.

An sabi kan ina ko an pagluto garo saná man adbentyur. Dai magduwa-duwang mag-eksperimento sa paggamit, pagribay, o pagdagdag nin mga rekado o salak. Kun mapasala, padagos saná daa an pagpurbar, ta sa kahaluyan, makukua man giraray an tama o masiram na timpla.”

REKADO ASIN REKWERDO ni Maria Leny E. Felix

Published by: Librong Aninipot
8 Molave St, Mariano Village Subdivision Balatas, Syudad nin Naga, Pilipinas Email: libronganinipot@gmail.com

 

ADOBO (Adobo sa asin o Puting Adobo)

1 kilo nin karneng orig, marhay kun lyempo/abaga
4-5 kutsara nin suka-sa-nyog
1 kutsarang birilog na pamintang itom
1 payo nin bawang, rinunot
1 bilog na sibulyas, giniris na pabilog
8 pidaso nin dahon laurel
1 kutsarang asin

“An inot nguna nyang ginigibo iyo an pagpidaso nin pakwadrado kan karne. Kaipuhan daa idtong tama saná an sukol kan karne. Huhugasan nyang marhay an karne dangan ibubugtak ini sa kawali. Dikit sanáng tubig an linalaag nya na pinapakalagakaga sa maluyahon sanáng kalayo tangani daang si sadiring tubig kan karne an magpalumoy digdi. Kun malumoy na an karne isasalak na an bawang, sibulyas, paminta, dahon laurel, suka, sagkod asin. Liwat nyans papakalakagaon ini sa maluyang kalayo, dängan nanamitan kun tama an alsom sagkod askad. Kun haros naglalana-lana sagkod kulor kastanyo na an bawang, papalsukon na an kalayo.”

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Prev Post

Dream Your Own Dream

07/04/2019

Next Post

My 7 Essentials for Skincare

29/09/2019